Kiertopalkinnot

Kiertopalkinnot ja valiopalkinnot jaetaan joka vuosi Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n kevätkokouksessa. Kiertopalkintoja ja valiopalkintoja tulee anoa erillisellä hakemuksella. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen nina.lehtolammi@gmail.com 31.1 mennessä.
Hakemuksessa pitää mainita koiran rotu, nimi, omistajan nimi sekä tulokset kyseiseltä vuodelta, joilla palkintoa haetaan.
Jaossa on kiertopalkinnot parhaalle näyttelykoiralle, parhaalle käyttökoiralle, parhaalle jälkikoiralle, parhaalle avoimen luokan jälkikoiralle, parhaalle luolakoiralle sekä parhaalle näyttelyveteraanille ja näyttelyjuniorille.
Valiopalkinnon saa kansainvälisistä ja Suomen Kennelliiton myöntämistä uusista valionarvoista.

Kultamäyräkoira

Jaetaan vuoden parhaalle näyttelymäyräkoiralle. Ilmoita viiden parhaan näyttelyn tulokset.

 

Parhaan näyttelymäyräkoiran kiertopalkinnon säännöt

 1. Palkinto jaetaan vuosittain Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n seuraavan vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
 2. Palkinnon tarkoituksena on innostaa Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n mäyräkoirien omistajia osallistumaan koiranäyttelyihin.
 3. Palkinnosta kilpailevat kaikki jäsenten omistamat mäyräkoirat.
 4. Palkintoon saa kiinnityksen eniten pisteitä viidessä (5) näyttelyssä vuoden aikana kerännyt koira, jonka omistaja saa palkinnon vuodeksi haltuunsa.
 5. Palkinnon saaja kaiverruttaa omalla kustannuksellaan palkintoon 4 mm:n korkuisin merkinnöin vuosiluvun, rodun lyhenteen, koiran nimen ja rekisterinumeron. Palkinnon saajan on palautettava palkinto hyvissä ajoin edellä mainituin merkinnöin varustettuna kerhon hallitukselle.
 6. Palkinnon voittaa lopullisesti omakseen henkilö, joka vähintään kahdella (2) omistamallaan koiralla on saanut kolme (3) kiinnitystä palkintoon.
 7. Näiden sääntöjen mahdolliset erimielisyydet ratkaisee Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n hallitus.
  Sijoitus/pisteet
  1
  2
  3
  4
  PN/PU 10 8 6 4
  RYP 5 4 3 2
  BIS 5 4 3 2
  ROP 1 piste
  ERI 3 pistettä

  Kansainvälisissä ja mäyräkoirien erikoisnäyttelyissä (yhden roturyhmän) pisteisiin lisätään kaksi (2) pistettä kaikissa kohdissa ja NORD-näyttelystä yksi (1) piste kaikissa kohdissa, paitsi ERI, jonka pisteet lasketaan viidestä (5) eri näyttelystä, joihin koira on kilpailuvuoden aikana osallistunut. Pisteitä laskettaessa koira saa pisteitä joka kohdasta, mihin näyttelyssä yltää. Voittajakoiran pisteet tarkastetaan.

Vetreän veteraanin malja

Jaetaan vuoden parhaalle veteraani-ikäiselle näyttelymäyräkoiralle. Ilmoita viiden parhaan näyttelyn tulokset.

 

Vetreän veteraanin malja kiertopalkinnon säännöt

 1. Palkinto jaetaan vuosittain Tammeramaan Mäyräkoirakerho ry:n seuraavan vuoden vuosikokouksen yhteydessä seuraavan kymmenen vuoden ajan. Tämän jälkeen palkinnon lahjoittaja, kennel Isagrove’sin Riikka Simola, päättää palkinnon jatkosta.
 2. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta hyväkuntoiselle veteraani-ikäiselle koiralle.
 3. palkinnosta voivat kilpailla kaikki Tammermaan Mäyräkoirakerhon jäsenten omistamat mäyräkoirat, jotka ovat kyseisen vuoden aikana kilpailleet veteraaniluokassa.
 4. Tammermaan Mäyräkoirakerhon valtuuttama henkilö laskee pisteet ja kaiverruttaa palkintoon vuosiluvun, rodun lyhenteen, koiran tittelit ja koiran nimen. Palkinnon saajan on palautettava palkinto hyvissä ajoin Tammermaan Mäyräkoirakerholle.
 5. Sääntöjen mahdolliset erimielisyydet ratkaisee Tammermaan Mäyräkoirakerhon hallitus.
 6. Pisteitä jaetaan seuraavasti:
  Sijoitus/pisteet
  1
  2
  3
  4
  PN/PU 10 8 6 4
  RYP 5 4 3 2
  BIS 5 4 3 2
  BIS-vet 5 4 3 2
  ROP 5 pistettä
  VSP 3 pistettä
  ROP-vet 2 pistettä
  VSP-vet 1 piste
  ERI 2 pistettä

  Kansainvälisissä ja erikoisnäyttelyissä pisteisiin lisätään 2 pistettä kuhunkin kohtaan, myös ERI.

  Pisteet lasketaan viidestä näyttelystä.

  Pisteitä saa taulukon jokaisesta kohdasta, joihin koira yltää.

  Jos pisteet eivät ratkaise voittajaa, seuraavina kriteereinä ovat BIS, RYP, BIS-vet, ROP, PN/PU, ROP-vet ja VSP-vet sijoitukset tässä järjestyksessä.

  Ylöjärvellä 22.12.2009 Riikka Simola, kennel Isagrove’s

Juniorimalja

Jaetaan vuoden parhaalle junioiri-ikäiselle näyttelymäyräkoiralle.

 

Juniorimalja kiertopalkinnon säännöt

Parhaan juniori-ikäisen näyttelymäyräkoiran kiertopalkinto

 1. Palkinto jaetaan vuosittain Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n seuraavan vuoden vuosikokouksen yhteydessä Palkinnon tarkoituksena on innostaa nuorten koirien omistajia näyttelyihin.
 2. Palkinnosta voivat kilpailla kaikki Tammermaan Mäyräkoirakerhon jäsenten omistamat mäyräkoirat, jotka kyseisen vuoden aikana täyttävät 18 kuukautta. Mukaan lasketaan vain junioriluokan tulokset, jotka voivat olla myös edelliseltä kalenterivuodelta. Ratkaisevaa on siis se, minä vuonna koira täyttää 18 kk, niin sen vuoden kiertopalkinnosta kilpaillaan.
 3. Palkinnon saaja kaiverruttaa omalla kustannuksellaan palkintoon vuosiluvun, rodun lyhenteen ja koiran nimen. Palkinnon saajan on palautettava palkinto hyvissä ajoin kaiverrettuna kerhon hallitukselle.
 4. Sääntöjen mahdolliset erimielisyydet ratkaisee Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n hallitus.
 5. Pisteitä jaetaan seuraavasti:
Sijoitus/pisteet 1 2 3 4
PN/PU 10 8 6 4
RYP 5 4 3 2
BIS 5 4 3 2
ROP 1 piste
ERI 3 pistettä
 1. Kansainvälisissä ja erikoisnäyttelyissä (1 roturyhmän) pisteisiin lisätään 2 pistettä kaikissa kohdissa (myös ERI).
 2. Pisteet lasketaan viidestä (5) eri näyttelystä, joihin koira on juniorikautensa aikana osallistunut.
 3. Pisteitä saa taulukon joka kohdasta, joihin koira yltää.
 4. Jos pisteet eivät ratkaise voittajaa, seuraavana kriteerinä ovat BIS, RYP, ROP, PN/PU ja ERI sijoitukset tässä järjestyksessä.

Käyttökoiramalja

Jaetaan parhaiten käyttökokeissa suoriutuneelle mäyräkoiralle. Ilmoita neljän parhaan kokeen tulokset. Tuloksista kolme saa olla samasta koemuodosta. Metsästyskoirien jälkikoe MEJÄ, Luolakoirien taipumuskoe LUT, Mäyräkoirien ajokoe MÄAJ.

 

Käyttökoiramalja kiertopalkinnon säännöt

 1. Palkinnosta saavat kilpailla kaikki Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n jäsenten ja perheenjäsenten omistamat mäyräkoirat.
 2. Kustakin koemuodosta annetaan pisteitä saavutetun käyttöluokan mukaan alla olevan taulukon mukaan.
  Tässä kohdassa lasketaan neljän (4) parhaan kokeen tulokset yhteen. Tuloksista kolme (3) saa olla samasta koemuodosta.
  LUT A:n suorittanut koira voi laskea suorituksekseen yhden A-luokan tuloksen, ellei koira ole saanut osallistua luolakokeisiin kyseisenä vuonna.

  MEJÄ
  VOI 1 6 pistettä AVO 1 3 pistettä
  VOI 2 4 pistettä AVO 2 2 pistettä
  VOI 3 2 pistettä AVO 3 1 pistettä
  LUT
  A 6 pistettä
  B 6 pistettä, koiran 2 ensimmäistä B-tulosta
  B 4 pistettä, koiran yrittäessä A-tulosta
  C 2 pistettä
  D 1 piste
  MÄAJ
  AVO 1 6 pistettä
  AVO 2 4 pistettä
  AVO 3 2 pistettä
 3. Lisäpisteitä koira voi saada mestaruuskilpailuista. PM-kilpailut tai mäyräkoirien mestaruuskilpailut tai sitä arvostetummat kilpailut, kustakin seuraavasti.
  1. sija 3 pistettä
  2. sija 2 pistettä
  3. sija 1 pistettä
 4. Mikäli koira saa kolmesta koemuodosta vähintään
  MEJÄ VOI 3 tai AVO 2
  LUT C
  MÄAJ AVO 3
  Koira saa 3 lisäpistettä. Luolavalio saa itselleen hyväksytyn LUT tuloksen.
 5. Koira, jolla on yhteensä eniten pisteitä kohdista 2-4 saa käyttökoirapalkinnon haltuunsa vuodeksi.
 6. Tasapisteet ratkaistaan seuraavassa järjestyksessä:
  1. Kohdassa 2 eniten 6 pisteen suorituksia
  2. Kohdassa 2 eniten 4 pisteen suorituksia
  3. Pisteitä useammasta koemuodosta
  4. Kohdan 3 pisteet
 7. Mikäli kyseisenä vuotena tulee uusia koemuotoja, voi Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n hallitus kesken vuoden lisätä ko. koemuodon osalta pistelaskuperusteet. Pääperiaate on se, että parhaasta suorituksesta saa 6 pistettä kohdassa 2. Muuten noudatetaan soveltuvin osin kohdan 2 pisteiden jakoa. Mahdolliset erimielisyydet ratkaisee Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n hallitus.Mahdolliset erimielisyydet ratkaisee Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n hallitus.
  Tampereella 27.4.1993 Hallitus

Amican malja

Jaetaan vuoden parhaalle luolamäyräkoiralle. ilmoita kolmen parhaan kokeen tulokset.

 

Amican malja kiertopalkinnon säännöt

Paras pistemäärä voittaa, ilmoita luolakoirien taipumuskokeista saadut pistemäärät kyseiseltä vuodelta. Kolme parasta koetulosta lasketaan. Lahjoittanut Hilkka Haaparanta.

MEJÄ-malja

Jaetaan metsästyskoirien jälkikokeissa parhaiten suoriutuneelle mäyräkoiralle. Ilmoita kolmen parhaan kokeen tulokset.

 

MEJÄ-malja kiertopalkinnon säännöt

 1. Palkinnon tarkoituksena on innostaa kerhon jäseniä kehittämään koiransa jäljestysominaisuuksia.
 2. Palkinto jaetaan Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n seuraavan vuoden kevätkokouksessa. Ensimmäisen kerran palkinto jaetaan v. 2001. Mikäli kukaan ei ole voittanut palkintoa omakseen kymmenen (10) vuoden kuluessa palkinnon ensimmäisestä jaosta, päättää kerhon hallitus, miten palkinnon suhteen menetellään.
 3. Palkinnosta kilpailevat kaikki jäsenten omistamat koirat.
 4. Palkintoon saa kiinnityksen eniten pisteitä kolmessa parhaassa kokeessa saanut koira, jonka omistaja saa palkinnon vuodeksi haltuunsa. Jos kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, kiinnityksen saa koira, jolla on eniten pisteitä Voi-luokassa. Jos taas saman pistemäärän saavuttavat samanluokkaiset koirat, järjestys ratkeaa koepistemääristä.
 5. 5. Palkinnon saaja kaiverruttaa omalla kustannuksellaan palkintoon 4 mm:n korkuisin merkinnöin vuosiluvun, rodun lyhenteen, koiran nimen. Palkinnon saajan on palautettava palkinto hyvissä ajoin edellä mainituin merkinnöin varustettuna kerhon sihteerille tai muulle hallituksen määräämälle henkilölle.
 6. Palkinnon saa omakseen kerhon jäsen, joka on saanut siihen omistamallaan koiralla kolme (3) kiinnitystä.
 7. Näiden sääntöjen mahdolliset tulkintaerimielisyydet ratkaisee Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n hallitus.

  PISTETAULUKKO:

  VOI 1 4 pistettä AVO 1 3 pistettä
  VOI 2 3 pistettä AVO 2 2 pistettä
  VOI 3 2 pistettä AVO 3 1 pistettä

  LISÄPISTEET ARVOKOKEISTA:

  • Kerhon mestaruus (VOI) 3 p
  • Piirin mestaruus 4 p
  • Rotumestaruus 5 p
  • SM-mestaruus 6 p

Volvon malja

Jaetaan metsästyskoirien jälkikokeiden avoimessa luokassa parhaiten suoriutuneelle mäyräkoiralle. Tarkoitettu vain avoimessa luokassa kilpaileville tai kilpailleille MEJÄ koirille, jotka eivät ole kilpailleet vielä voittajaluokassa MEJÄssä. Ilmoita kahden parhaan kokeen tulokset.

 

Volvon malja kiertopalkinnon säännöt

Volvon malja jaetaan AVO koiralle kannustuksena jatkamaan ja kehittämään koiransa jäljestämisominaisuuksia, sekä mahdollisuuden tavoitella kiertopalkintoa, myös aloittelevalla koiralla. Palkinnon lahjoittaja Karla Sohlman.

 1. Volvon malja jaetaan AVO koiralle kannustuksena jatkamaan ja kehittämään koiransa jäljestämisominaisuuksia, sekä mahdollisuuden tavoitella kiertopalkintoa, myös aloittelevalla koiralla.
 2. Palkinto jaetaan vuosittain Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n seuraavan vuoden vuosikokouksen yhteydessä, alkaen vuodesta 2005.
 3. Palkinnosta kilpailevat kaikki kerhon jäsenten omistamat mäyräkoirat . Volvon Malja on tarkoitettu vain AVO-luokassa kilpailevalle tai kilpailleelle koiralle, joka ei ole vielä kilpaillut VOI-luokassa. Kiertopalkinto jaetaan aina koiralle, joka on kyseisen vuoden aikana kilpaillut AVO-luokassa.
 4. Palkinnon saaja kaiverruttaa omalla kustannuksellaan palkintoon vuosiluvun, rodun lyhenteen, koiran tittelit ja koiran nimen, mikäli Tammermaan mäyräkoira-kerho ei ole päättänyt maksaa kyseisenä vuonna kaiverrusta. Palkinnon saajan on palautettava palkinto hyvissä ajoin kaiverrettuna kerhon hallitukselle.
 5. Näiden sääntöjen mahdolliset tulkintaerimielisyydet ratkaisee Karla Sohlman tai Tammermaan Mäyräkoirakerhon hallitus.
 6. Palkintoon saa kiinnityksen eniten pisteitä kahdesta (2) parhaasta AVO-luokassa kilpaillusta kokeesta saanut koira, jonka omistaja saa palkinnon vuodeksi haltuunsa.
  Mikäli on 2 tai useampia saman pistemäärän saanutta koiraa, katsotaan AVO-luokassa kokeiden määrä. Mitä vähemmän AVO-luokassa kokeita, oikeuttaa se kiertopalkintoon.Pistetaulukko:
  AVO 1 3 pistettä + saatu pistemäärä.
  AVO 2 2 pistettä + saatu pistemäärä.
  AVO 3 1 pistettä + saatu pistemäärä.
  (Esimerkiksi AVO 1 40 pistettä + AVO 1 40 pistettä = 86 pistettä)Lisäpisteet: Kerhonmestaruus AVO-luokasta 3 pistettä