Kiertopalkinnot

Kiertopalkinnot ja valiopalkinnot jaetaan joka vuosi Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n kevätkokouksessa. Kiertopalkintoja ja valiopalkintoja tulee anoa erillisellä hakemuksella. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse 31.1. mennessä osoitteeseen nina.lehtolammi@gmail.com.

Hakemuksessa pitää mainita haettavan kiertopalkinnon nimi, koiran rotu, koiran virallinen nimi, omistajan nimi sekä tulokset kyseiseltä vuodelta, joilla palkintoa haetaan. Mikäli koirallasi on ulkomaisia näyttelytuloksia, jolla anot palkintoa, liitä hakemukseen kuvat näyttelyarvosteluista. Liitä mukaan myös kuva koirasta, jotta voimme esitellä voittaneen koiran kevätkokouksen palkintojenjaossa.

Jaossa on kiertopalkinnot parhaalle näyttelykoiralle, parhaalle käyttökoiralle, parhaalle jälkikoiralle, parhaalle avoimen luokan jälkikoiralle, parhaalle luolakoiralle, parhaalle ajavalle koiralle sekä parhaalle näyttelyveteraanille ja näyttelyjuniorille.
Kiertopalkinnon saajan on palautettava kiertopalkinto hyvissä ajoin kerhon hallitukselle.

Valiopalkinnon saa kansainvälisistä ja Suomen Kennelliiton myöntämistä uusista valionarvoista.

 

Osasta kiertopalkintojen säännöistä poiketen, Tammermaan Mäyräkoirakerho ry maksaa ja hoitaa kaikkien kiertopalkintojen kaiverruksen.

 

Kultamäyräkoira

Jaetaan vuoden parhaalle näyttelymäyräkoiralle. Ilmoita viiden parhaan näyttelyn tulokset.

Parhaan näyttelymäyräkoiran kiertopalkinnon säännöt

Palkinto jaetaan vuosittain Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n VUOSIKOKOUKSESSA.

Palkinnon tarkoituksena on innostaa Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n mäyräkoirien omistajia osallistumaan koiranäyttelyihin.

Palkinnosta kilpailevat kaikki jäsenten omistamat mäyräkoirat.

Palkintoon saa kiinnityksen eniten pisteitä viidessä (5) näyttelyssä vuoden aikana kerännyt koira, jonka omistaja saa palkinnon vuodeksi haltuunsa.

Palkinnon saaja kaiverruttaa omalla kustannuksellaan palkintoon 4 mm:n korkuisin merkinnöin vuosiluvun, rodun lyhenteen, koiran nimen ja rekisterinumeron. Palkinnon saajan on palautettava palkinto hyvissä ajoin edellä mainituin merkinnöin varustettuna kerhon hallitukselle.

Palkinnon voittaa lopullisesti omakseen henkilö, joka vähintään kahdella (2) omistamallaan koiralla on saanut kolme (3) kiinnitystä palkintoon.

Näiden sääntöjen mahdolliset erimielisyydet ratkaisee Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n hallitus.

Sijoitus/pisteet 1 2 3 4
PN/PU 10 8 6 4
RYP 5 4 3 2
BIS 5 4 3 2
ROP 1 piste
ERI 3 pistettä

Kansainvälisissä ja mäyräkoirien erikoisnäyttelyissä (yhden roturyhmän) pisteisiin lisätään kaksi (2) pistettä
kaikissa kohdissa ja NORD-näyttelystä yksi (1) piste kaikissa kohdissa, paitsi ERI, jonka pisteet lasketaan
viidestä (5) eri näyttelystä, joihin koira on kilpailuvuoden aikana osallistunut. Pisteitä laskettaessa koira saa
pisteitä joka kohdasta, mihin näyttelyssä yltää. Voittajakoiran pisteet tarkastetaan.

 

Mikäli koirallasi on ulkoimaisia näyttelytuloksia, jolla anot palkintoa, liitä hakemukseen kuva näyttelyarvostelusta

Vetreän veteraanin malja

Jaetaan vuoden parhaalle veteraani-ikäiselle näyttelymäyräkoiralle. Ilmoita viiden parhaan näyttelyn
tulokset.

Vetreän veteraanin malja kiertopalkinnon säännöt

Palkinto jaetaan vuosittain Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n seuraavan vuoden vuosikokouksen
yhteydessä.

Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta hyväkuntoiselle veteraani-ikäiselle koiralle.

palkinnosta voivat kilpailla kaikki Tammermaan Mäyräkoirakerhon jäsenten omistamat mäyräkoirat, jotka
ovat kyseisen vuoden aikana kilpailleet veteraaniluokassa.

Tammermaan Mäyräkoirakerhon valtuuttama henkilö laskee pisteet ja kaiverruttaa palkintoon vuosiluvun,
rodun lyhenteen, koiran tittelit ja koiran nimen. Palkinnon saajan on palautettava palkinto hyvissä ajoin
Tammermaan Mäyräkoirakerholle.

Sääntöjen mahdolliset erimielisyydet ratkaisee Tammermaan Mäyräkoirakerhon hallitus.

Pisteitä jaetaan seuraavasti:

Sijoitus/pisteet 1 2 3 4
PN/PU 10 8 6 4
RYP 5 4 3 2
BIS 5 4 3 2
BIS-vet 5 4 3 2
ROP 5 pistettä
VSP 3 pistettä
ROP-vet 2 pistettä
VSP-vet 1 piste
ERI 2 pistettä

Kansainvälisissä ja erikoisnäyttelyissä pisteisiin lisätään 2 pistettä kuhunkin kohtaan, myös ERI. Nord-
näyttelyistä saa yhden lisäpisteen, myös ERI:stä.

Pisteet lasketaan viidestä näyttelystä.

Pisteitä saa taulukon jokaisesta kohdasta, joihin koira yltää.

 

Mikäli koirallasi on ulkomaisia näyttelytuloksia, jolla anot palkintoa, liitä hakemukseen kuva näyttelyarvostelusta

Juniorimalja

Jaetaan vuoden parhaalle juniori-ikäiselle näyttelymäyräkoiralle.

Juniorimalja kiertopalkinnon säännöt

Parhaan juniori-ikäisen näyttelymäyräkoiran kiertopalkinto

Palkinto jaetaan vuosittain Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n seuraavan vuoden vuosikokouksen
yhteydessä Palkinnon tarkoituksena on innostaa nuorten koirien omistajia näyttelyihin.

Palkinnosta voivat kilpailla kaikki Tammermaan Mäyräkoirakerhon jäsenten omistamat mäyräkoirat, jotka
kyseisen vuoden aikana täyttävät 18 kuukautta. Mukaan lasketaan vain junioriluokan tulokset, jotka voivat
olla myös edelliseltä kalenterivuodelta. Ratkaisevaa on siis se, minä vuonna koira täyttää 18 kk, niin sen
vuoden kiertopalkinnosta kilpaillaan.

Palkinnon saaja kaiverruttaa omalla kustannuksellaan palkintoon vuosiluvun, rodun lyhenteen ja koiran
nimen. Palkinnon saajan on palautettava palkinto hyvissä ajoin kaiverrettuna kerhon hallitukselle.

Sääntöjen mahdolliset erimielisyydet ratkaisee Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n hallitus.

Pisteitä jaetaan seuraavasti:

Sijoitus/pisteet 1 2 3 4
PN/PU 10 8 6 4
RYP 5 4 3 2
BIS 5 4 3 2
ROP 1 piste
ERI 3 pistettä

Kansainvälisissä ja erikoisnäyttelyissä (yhden roturyhmän) pisteisiin lisätään 2 pistettä kaikissa kohdissa
(myös ERI). Nord-näyttelyistä saa yhden lisäpisteen kaikkiin kohtiin.

Pisteet lasketaan viidestä (5) eri näyttelystä, joihin koira on juniorikautensa aikana osallistunut.

Pisteitä saa taulukon joka kohdasta, joihin koira yltää.

Jos pisteet eivät ratkaise voittajaa, seuraavana kriteerinä ovat BIS, RYP, ROP, PN/PU ja ERI sijoitukset tässä
järjestyksessä.

 

Mikäli koirallasi on ulkomaisia näyttelytuloksia, jolla anot palkintoa, liitä hakemukseen kuva näyttelyarvostelusta

Käyttökoiramalja

Jaetaan parhaiten käyttökokeissa suoriutuneelle mäyräkoiralle. Ilmoita neljän parhaan kokeen tulokset.

Parhaan käyttökoira kiertopalkinnon säännöt

Tuloksista kolme saa olla samasta koemuodosta; jäljestämiskoe MEJÄ, luolakoirien taipumuskoe LUT,
mäyräkoirien ajokoe MÄAJ, vesiriistakoe VERI. Lisäksi koira voi saada pisteitä hyväksytystä LUME, VAHI ja
PIKA-tuloksesta. Lisäpisteitä antavat myös näyttelytulos ja käyttökokeiden valionarvot.

Palkinnosta saavat kilpailla kaikki Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n jäsenten ja perheenjäsenten
omistamat mäyräkoirat.

Kustakin koemuodosta annetaan pisteitä saavutetun käyttöluokan mukaan alla olevan taulukon mukaan.
Vain Suomessa saadut tulokset huomioidaan.

Tässä kohdassa lasketaan neljän (4) parhaan kokeen tulokset yhteen. Tuloksista kolme (3) saa olla samasta
koemuodosta. Jotta koira voi kilpailla palkinnosta, tulee sillä olla käyttötulos vähintään kahdesta
koemuodosta. Kaikkien tulosten ei tarvitse olla palkinnon anomista edeltäneeltä vuodelta, mutta koiralla
tulee olla tuolta vuodelta tulos jostakin lajista.

LUT A:n suorittanut koira voi laskea suorituksekseen yhden A-luokan tuloksen, ellei koira ole saanut
osallistua luolakokeisiin kyseisenä vuonna.

MEJÄ
VOI 1 6 pistettä AVO 1 5 pistettä
VOI 2 4 pistettä AVO 2 3 pistettä
VOI 3 2 pistettä AVO 3 1 pistettä

 

LUT
A 10 pistettä
B 8 pistettä, koiran 2 ensimmäistä B-tulosta
B 0 pistettä, koiran yrittäessä A-tulosta
C 6 pistettä
D 2 piste

 

MÄAJ & VERI
AVO 1 8 pistettä
AVO 2 6 pistettä
AVO 3 4 pistettä

Hyväksytyistä VAHI- ja LUME-tuloksista koira saa 6 pistettä. Hyväksytty PIKA-koe antaa koiralle 2 pistettä.
Käyttövalionarvosta koira saa 2 pistettä.

Lisäpisteitä koira voi saada mestaruuskilpailuista.

1. tulos 3 pistettä

2. tulos 2 pistettä

3. tulos 1 pistettä

Koira voi saada lisäpisteitä myös näyttelytuloksista: vähintään H antaa yhden pisteen.

Mikäli koiralla on tulos kolmesta eri käyttömuodosta, saa koira 2 lisäpistettä. Neljä käyttölajia antaa 3
lisäpistettä jne.

Koiralle hyväksytään yksi tulos / koemuoto myös aikaisemmilta vuosilta, mikäli koiralla ei ole tulosta
ko.lajista hakuvuonna.

Tasapisteet ratkaistaan seuraavassa järjestyksessä:

Pisteitä useammasta koemuodosta

Tasapisteissä koelajit on arvostettu seuraavasti; LUT, MÄAJ, VERI, MEJÄ.

Mikäli kyseisenä vuotena tulee uusia koemuotoja, voi Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n hallitus kesken
vuoden lisätä ko. koemuodon osalta pistelaskuperusteet. Pääperiaate on se, että parhaasta suorituksesta
saa 6 pistettä kohdassa 2. Muuten noudatetaan soveltuvin osin kohdan 2 pisteiden jakoa. Mahdolliset
erimielisyydet ratkaisee Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n hallitus. 

Tampereella 27.8.2019 Hallitus

Amican malja

Jaetaan vuoden parhaalle luolamäyräkoiralle. ilmoita kolmen parhaan kokeen tulokset.

Amican malja kiertopalkinnon säännöt

Paras pistemäärä voittaa, ilmoita luolakoirien taipumuskokeista saadut pistemäärät kyseiseltä vuodelta. Kolme parasta koetulosta lasketaan. Lahjoittanut Hilkka Haaparanta.

MEJÄ-malja

Jaetaan metsästyskoirien jälkikokeissa parhaiten suoriutuneelle mäyräkoiralle. Ilmoita kolmen parhaan
kokeen tulokset.

MEJÄ-malja kiertopalkinnon säännöt

Palkinnon tarkoituksena on innostaa kerhon jäseniä kehittämään koiransa jäljestysominaisuuksia.

Palkinto jaetaan Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n seuraavan vuoden kevätkokouksessa. Ensimmäisen
kerran palkinto jaetaan v. 2001. Mikäli kukaan ei ole voittanut palkintoa omakseen kymmenen (10) vuoden
kuluessa palkinnon ensimmäisestä jaosta, päättää kerhon hallitus, miten palkinnon suhteen menetellään.

Palkinnosta kilpailevat kaikki jäsenten omistamat koirat. Vain Suomesta saadut koetulokset hyväksytään.

Palkintoon saa kiinnityksen eniten pisteitä kolmessa parhaassa kokeessa saanut koira, jonka omistaja saa
palkinnon vuodeksi haltuunsa. Jos kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, kiinnityksen saa
koira, jolla on eniten pisteitä Voi-luokassa. Jos taas saman pistemäärän saavuttavat samanluokkaiset koirat,
järjestys ratkeaa koepistemääristä.

Palkinnon saaja kaiverruttaa omalla kustannuksellaan palkintoon 4 mm:n korkuisin merkinnöin
vuosiluvun, rodun lyhenteen, koiran nimen. Palkinnon saajan on palautettava palkinto hyvissä ajoin edellä
mainituin merkinnöin varustettuna kerhon sihteerille tai muulle hallituksen määräämälle henkilölle.

Palkinnon saa omakseen kerhon jäsen, joka on saanut siihen omistamallaan koiralla kolme (3) kiinnitystä.

Näiden sääntöjen mahdolliset tulkintaerimielisyydet ratkaisee Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n hallitus.

 

PISTETAULUKKO:

VOI 1 4 pistettä AVO 1 3 pistettä
VOI 2 3 pistettä AVO 2 2 pistettä
VOI 3 2 pistettä AVO 3 1 pistettä

 

LISÄPISTEET ARVOKOKEISTA:

Kerhon mestaruus (VOI) 3 p

Piirin mestaruus 4 p

Rotumestaruus 5 p

SM-mestaruus 6 p

Volvon malja

Jaetaan metsästyskoirien jälkikokeiden avoimessa luokassa parhaiten suoriutuneelle mäyräkoiralle.
Tarkoitettu vain avoimessa luokassa kilpaileville tai kilpailleille MEJÄ koirille, jotka eivät ole kilpailleet vielä
voittajaluokassa MEJÄssä. Ilmoita kahden parhaan kokeen tulokset.

Volvon malja kiertopalkinnon säännöt

Volvon malja jaetaan AVO koiralle kannustuksena jatkamaan ja kehittämään koiransa
jäljestämisominaisuuksia, sekä mahdollisuuden tavoitella kiertopalkintoa, myös aloittelevalla koiralla.
Palkinnon lahjoittaja Karla Sohlman.

Volvon malja jaetaan AVO koiralle kannustuksena jatkamaan ja kehittämään koiransa
jäljestämisominaisuuksia, sekä mahdollisuuden tavoitella kiertopalkintoa, myös aloittelevalla koiralla.

Palkinto jaetaan vuosittain Tammermaan Mäyräkoirakerho ry:n seuraavan vuoden vuosikokouksen
yhteydessä, alkaen vuodesta 2005.

Palkinnosta kilpailevat kaikki kerhon jäsenten omistamat mäyräkoirat . Volvon Malja on tarkoitettu vain
AVO-luokassa kilpailevalle tai kilpailleelle koiralle, joka ei ole vielä kilpaillut VOI-luokassa. Kiertopalkinto
jaetaan aina koiralle, joka on kyseisen vuoden aikana kilpaillut AVO-luokassa.

Palkinnon saaja kaiverruttaa omalla kustannuksellaan palkintoon vuosiluvun, rodun lyhenteen, koiran
tittelit ja koiran nimen, mikäli Tammermaan mäyräkoira-kerho ei ole päättänyt maksaa kyseisenä vuonna
kaiverrusta. Palkinnon saajan on palautettava palkinto hyvissä ajoin kaiverrettuna kerhon hallitukselle.

Näiden sääntöjen mahdolliset tulkintaerimielisyydet ratkaisee Karla Sohlman tai Tammermaan
Mäyräkoirakerhon hallitus.

Palkintoon saa kiinnityksen eniten pisteitä kahdesta (2) parhaasta AVO-luokassa kilpaillusta kokeesta
saanut koira, jonka omistaja saa palkinnon vuodeksi haltuunsa.

Mikäli on 2 tai useampia saman pistemäärän saanutta koiraa, katsotaan AVO-luokassa kokeiden määrä.
Mitä vähemmän AVO-luokassa kokeita, oikeuttaa se kiertopalkintoon.Pistetaulukko:

AVO 1 3 pistettä + saatu pistemäärä.

AVO 2 2 pistettä + saatu pistemäärä.

AVO 3 1 pistettä + saatu pistemäärä.

(Esimerkiksi AVO 1 40 pistettä + AVO 1 40 pistettä = 86 pistettä)

Lisäpisteet: Kerhonmestaruus AVO-luokasta 3 pistettä

Ajomalja

Jaetaan vuoden parhaalle ajavalle mäyräkoiralle.

Ajomalja -kiertopalkinnon säännöt

Palkintoon huomioidaan yksi koe kuluneelta kaudelta. Parhaat pisteet saanut ajava mäyräkoira voittaa
palkinnon itselleen vuodeksi.

FI KVA-A saa kaksi lisäpistettä. Mestaruuskokeista koira saa lisäpisteitä seuraavasti:

1. MÄAJ 1-tulos 3 pistettä
2. MÄAJ 2-tulos 2 pistettä
3. MÄAJ 3-tulos 1 piste

Mikäli kaksi koiraa on tasapisteissä, nuorempi koira voittaa kiertopalkinnon vuodeksi itselleen.

MELEKONE UIMAMAISTERI-KIERTOPALKINTO

Palkinto jaetaan kerhon vuosikokouksessa edellisen vuoden VERI-tulosten perusteella. Jos koiralla on
hakuvuodelta vain yksi koekäynti, voidaan ottaa huomioon myös yksi tätä edeltävän vuoden tulos.

1. Haettaessa palkintoa vähintään yhden koetuloksen on oltava VERI 1
2. Lasketaan maksimissaan kolmen parhaan VERI-kokeen perusteella
3. Tulokset tarkistetaan Koiranetistä. Mikäli joku tulos tai sijoitus ei siellä näy, on liitettävä mukaan erillinen
tosite/ liitettävä mukaan koepöytäkirjat (ohjaajan nimi ja jäsenyys)
4. Tasapisteissä huomioidaan koirien koekohtaiset pisteet, ja ne arvostetaan mahdollisissa tasapisteissä
samoin kuin rotumestaruussäännöissä, eli koira, jolla on korkeimmat pisteet haku osuudesta, menee edelle
5. Sen jälkeen edelleen tasapisteissä katsotaan muiden yksittäisten osuuksien korkeimmat pistearvot

PISTEYTYS

Peruspisteitä kertyy enintään kolmesta kokeesta:

1 tulos 16 pistettä plus kokeesta saadut pisteet

2 tulos, 8 pistettä plus kokeesta saadut pisteet

3 tulos, 4 pistettä plus kokeesta saadut pisteet

0 tulos, vain kokeesta saadut pisteet (ei ohjaajan keskeytys)

Lisäksi KVA-VERI otetaan aina huomioon pisteitä tuovana arvona, ei tarvitse olla samana vuonna
valioitunut: 5 lisäpistettä

sija PM-VERI Rotumestaruuskoe SM-VERI

1. 10 pistettä 16 pistettä 20 pistettä

2. 8 pistettä 12 pistettä 16 pistettä

3. 5 pistettä 8 pistettä 12 pistettä

4. 3 pistettä 5 pistettä 8 pistettä

Palkinnon saa omakseen koira, jolla on 3 kiinnitystä palkintoon. Palkinto kiertää maksimissaan 10 vuotta.
Jos palkintoa ei ole jaettu tänä aikana, palkinnon saa omakseen omistaja, jolla on eniten kiinnityksiä. Jos
kiinnityksiä on useampia, palkinto jaetaan parempien anomispisteiden perusteella. Jos tämän jälkeen
tilanne on tasan, tarkistetaan koirien koekohtaiset pisteet ja hakupisteiden paremmuus ratkaisee.
Palkinnon ovat lahjoittaneet Katariina Wendell & Krista Sarvijärvi